SOLSH - Solmaz Sigorta Hizmetleri
AKSİGORTA Yetkili acenteliği
GirişBizlerPoliçelerimizHizmetlerimizMüşteri GörüşleriGörüntülerYardım


Hizmetlerimiz
Müşterilerimizin Tüm Sigorta Poliçelerini Vade olarak takip edip,
Bitiş vadesinden önce haber verip, Tekif sunup özgürce serbest
piyasa koşullarında diğer teklifleri de alması için zaman verip,
son kararına göre onay alıp işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimizin Haklarını takip edip, zamanından önce bilgilendirip,
seçenekleri sunuyoruz.

Poliçe Hizmetini almadan önce Poliçenin sağladığı hizmetleri açıklayıp
bu hizmetlerin koşulları hakkında bilgi veriyoruz.

Müşterilerimiz ile Aksigorta'nın çıkarlarını tarafsızca korumaya çalışıyoruz.

Aksigorta ile Müşteri arasında ve varsa üçüncü grup hizmet veren kuruluş
ve kişilerle doğru iletişim kurmaya özen gösteriyoruz.

Müşterilerimizin aldığı hizmetten memnuniyetini mutlaka sorguluyor ve
bu talepleri AKSİGORTA 'ya mutlaka iletiyoruz.

SAYGILARIMIZLA ,

GirişBizlerPoliçelerimizHizmetlerimizMüşteri GörüşleriGörüntülerYardım